Introductie

ONZE MISSIE EN VISIE

 Zolang er hartslag is, is er verbinding mogelijk.

Als je met een situatie wordt geconfronteerd waarbij een vriend of geliefde in een coma is geraakt zal dat een schokkende ervaring zijn. Zeker als sprake is van de gevolgen van een ongeval zal het voelen alsof het noodlot onverwacht heeft toegeslagen in het leven van die persoon en daarmee ook in jouw leven. Je kunt het gevoel hebben dat ook jouw leven van de ene dag op de andere is veranderd. Dat een rustig wateroppervlak in een slag is veranderd in een woeste zee, waarop je als een stuurloos geworden schip wordt meegevoerd.

Of de persoon die zich in coma bevindt dat ook zo ervaart is de vraag, maar in de vergelijking met een schip kan het zijn hij zich op een groot zeilschip bevindt, ergens op een grote blauwe oceaan, mogelijk in rustiger vaarwater maar waarbij het kan zijn dat hij een leegte of een verlatenheid ervaart, het gevoel heeft stuurloos te zijn. Misschien is hij ook op zoek naar een veilige haven. Misschien roept hij om hulp of toenadering om vervolgens te ervaren dat hij niet gehoord wordt.

Deze website is opgezet vanuit onze visie dat zolang het hart van een comateuze persoon klopt er behoefte kan zijn aan contact, aan communicatie, aan ondersteuning of aan gezelschap. Onze missie is om een bijdrage te leveren bij het leggen van dat contact, van die verbinding. We bieden dus geen uitgebreide  medische of wetenschappelijke informatie, maar eerder een leidraad voor degenen die informatie zoeken over wat zij zelf kunnen doen als iemand die zij liefhebben zich in coma bevindt.

Er is een hoop te doen voor iemand in coma en wij willen familie, geliefden , vrienden en andere betrokkenen aanmoedigen om niet stil te blijven zitten en af te wachten, maar om over te gaan tot actie. De persoon die in coma is heeft je misschien hard nodig, dus geef hem die hulp, hij heeft er recht op.  Naast een belangrijke inspiratiebron kan deze website misschien een lichtpunt voor je zijn, een baken als je richting zoekt op een woelige zee. Bovendien kan voor de persoon op dat andere schip wellicht een bijdrage geleverd worden om een aanlegplaats te vinden.

En weet, ook al lijkt een comateuze persoon nog zo ver weg te zijn, in de meeste gevallen zal hij veel meer waarnemen dan wij kunnen vermoeden. Laat hem voelen dat je hem wilt horen, dat je je met hem wilt verbinden. Zolang er hartslag is, kan er verbinding zijn!

RESPECT

Respect en Vertrouwen zijn de sleutelwoorden.

Iemand in coma kan belangrijke innerlijke processen doormaken. Zie de persoon in coma als een mens die een innerlijke reis doormaakt en respecteer dit, weet dat er misschien een goede reden of zelfs een noodzaak voor is op het levenspad van die ander. Streef dus niet naar het afdwingen van een door jou gewenste situatie en vertrouw op het goede verloop van de dingen. Respecteer dat een mens het recht heeft zijn eigen pad te volgen en zijn eigen tempo te bepalen, maar laat hem tegelijkertijd je steun en liefdevolle nabijheid voelen. Natuurlijk mag je aan iemand in coma laten voelen en ook tegen hem zeggen dat hij welkom is als hij terug wil komen.  Zeg bovendien dat je graag met hem in contact wilt komen.

Vergeet ook niet dat iemand die zich in een coma bevindt en ogenschijnlijk buiten bewustzijn is, vaak beschikt over een wisselend waarnemingsvermogen. Uit eigen ervaring weet ik dat tijdens de comateuze toestand dingen worden opgenomen, meegevoerd worden in de innerlijke gedachtenwereld en ook kunnen worden opgeslagen in het geheugen van de betreffende persoon. Weet dus dat iemand die zich in een coma bevindt kan meeluisteren naar wat er (over hem of haar) gezegd wordt in zijn nabijheid. Hou daar rekening mee, praat bijvoorbeeld niet over hem met een  arts, verpleegkundige of andere aanwezige in de kamer waar de persoon in coma zich bevindt, het kan voor hem belastend zijn om mee te luisteren en dingen te horen die hij wellicht niet op de juiste wijze kan verwerken.

Het kan zijn dat het levenspad van de persoon in coma in een andere richting voert dan jijzelf en anderen wellicht zouden wensen. Niet iedereen ontwaakt uit een coma en dat kan moeilijk zijn, vooral voor de naasten. Een coma kan een laatste fase zijn waarbinnen iemand onafgemaakte zaken innerlijk verwerkt of afhandelt alvorens op een vreedzame wijze naar zijn levenseinde over te kunnen gaan. Het kan zijn dat hij daar naast jouw steun ook tijd voor nodig heeft. Weet dat ook in zo’n situatie RESPECT en VERTROUWEN de sleutelwoorden zijn, hoe moeilijk dat ook lijkt. Laat ten alle tijde je steun en liefdevolle aanwezigheid voelen en heb vertrouwen in het goede verloop voor het levenspad van die persoon.

Ondanks de gewijzigde staat van het bewustzijn is het vaak mogelijk om met iemand die zich in coma bevindt in contact te komen door speciale communicatiemethodes toe te passen, zelfs als sprake is van een langdurig coma of “vegetatieve toestand”. Vaak zal die persoon daar dankbaar voor zijn en zijn best willen doen om met je te communiceren, elders op deze website wordt dieper ingegaan op het leggen van contact en communicatiemethodes.

Maar nogmaals, begin met RESPECT, accepteer dat iemand in coma een belangrijke innerlijke reis maakt. Respecteer de weg die hij bewandelt op zijn levenspad, accepteer het tempo dat hij daarbij nodig heeft en steun hem daarbij met je liefdevolle aanwezigheid.

 

ATTITUDE

Het belang van je eigen positieve instelling.

Uw eigen attitude en die van uw omgeving is van groot belang. Sluit je af voor negatieve gedachten en voor mensen die deze bij zich dragen, laat hen geen invloed uitoefenen, hou ze er buiten. Luister niet daar de doorgewinterde pessimisten en wees optimist met hart en ziel. Wat er ook gebeurt, blijf positief en probeer zorgelijke gedachtes af te zwakken. Stel je voor hoe de huidige situatie tot een goed resultaat kan leiden, ook al lijkt dat soms moeilijk.

Richt je aandacht op je inbeeldingsvermogen, dat is een krachtig hulpmiddel. Sluit je ogen en visualiseer, creëer gedetailleerde mentale beelden van de te bereiken situatie en weet dat dat gerealiseerd wordt, heb vertrouwen!

Weet dat wat we vandaag zijn het resultaat is van onze gedachten gisteren en dat hetgeen we vandaag doen en denken zich in de toekomst zal manifesteren. Maak dus gebruik van de rijkdom en kracht van positieve gedachten.  Stel je voor en besluit dat het goed komt. Formuleer positieve affirmaties en herhaal deze zo vaak mogelijk, het is belangrijk.

Zorg voor positieve, liefdevolle energie en helende gedachten vanuit uzelf en vraag ook anderen deze uit te zenden. Dit kan in de vorm van gedachten welke u en anderen creëren met betrekking tot de comateuze persoon, er kan hem liefde gestuurd worden, er kan voor hem worden gebeden of gemediteerd of er kan hem Reiki gestuurd worden. Op allerlei manieren en naar ieders eigen inzicht kunnen bronnen van kracht worden aangesproken. Vraag zoveel mogelijk mensen om dat te doen en respecteer dat ieder dat op een door hem zelf gekozen wijze zal doen. U zult zien hoe ontzettend veel mensen bereid zullen zijn om u te steunen, aanvaard die hulp en steun. Weet dat dat goed is.

Wees sterk, wees positief en geloof in een mooi resultaat. Er heeft zich mogelijk in uw leven iets heel vervelends of ingrijpends  voorgedaan, maar probeer ook in te zien dat dat slechts een momentopname in de tijd is en dat de situatie er over een aantal dagen, weken, maanden of jaren er heel anders uit kan zien. Veel gebeurtenissen, ook al vormen ze op dit moment een zware beproeving, kunnen als je er later op terugkijkt de aanzet geweest zijn voor onverwachte veranderingen in positieve zin.

Heb vertrouwen in het goede verloop van de dingen. Weet dat het goed komt!